Wikimedia

En klimatsyn som vilar på skräckens och hysterins grund är ett hot mot mot västerlandet. I våra samhällen krävs noga analyserade strategier mot en uppvärmning som antaglien har såväl atmosfäriska som mänskliga förklaringar. Att politiker och medier driver skräckens propaganda hotar nu att slå tillbaka. FN-chefen muntliga skräckvisioner är groteska. I närtid har han uppgraderat sitt tema från ”klimatkatastrof” till ”kollektiv handling eller kollektivt självmord” för att i dagarna tala om att ”planeten kokar”.Bild

I stället för att via ett öppet och sakligt nyanserat samtal resonera för och mot CO2 som förklaring till ökad uppvärmning så drivs alltså en fanatisk propaganda för att det är människornas samhällsval som är orsaken till att temperaturen stiger i vissa zoner på jordklotet. FN:s skrianden under flera decennier om en kris i närtid är helt enkelt inte seriösa och bestyrker misstanken om en politisk strategi efter makt.

Orsaken till att klimatrörelsen alltmer går in i väggen är dess fundamentalism. Människorna ser inte samma problem som klimatskräckens apostlar. Man anar i och för sig att något sker som bidrar till temperaturstegring i vissa zoner, men folket övertygas inte om att de själva och vår stil att leva är orsaken. Man tror – med viss rätt – att utvecklingen drivs av fenomen högt uppe i rymden och kring jordklotet. Dessutom är man skeptisk till de ständigt ökande visionerna om en nära förestående undergång.

Mitt utrop om miljörörelsens implosion är därför en en positiv profetia. Oavsett om temperaturen sakta stegras är människor inte övertygade om att det beror på deras livsval, dvs hur man värmer sina hus, vilken el man köper, hur man kör bil, vilken mat man äter osv. Orsaken till uppvärmningen misstänks nämligen vara delvis oberoende av mänskliga val. I så fall framstår en daglig propaganda avseende mänsklig konsumtion/produktion närmast som ett falskt rop om hjälp. Ju högre politiker, FN och IPCC ropar desto mindre trovärdiga framstår de. Vi ser i opinionsmätningar ett ytterst svagt stöd för Mp, det svenska talibanpartiet på skräckens arena. Jag spår även att Greta Tunbergs kriminella protestaktioner kommer att bidra till klimatrörelsens söderfall. Det är bra. Skrämseltaktik och eviga hot om kaos i morgon slår alltså tillbaka på rörelser som inte har rent mjöl i påsen, utan enbart vill se en sida av problematiken.

Ännu en orsak till eländet är avsaknaden av mediala reportage där klimatdebattens två sidor tillåts mötas. Det finns ju vetenskapligt skolade personer på båda sidor. Låt dem två och två mötas i debatt så att åsikterna bryts. Den skattefinansierade televisionen borde ha detta som sin främsta uppgift. I stället har SR/SVT rader av sk vetenskapsjournalister som enbart predikar FN:s budskap. De medier som inte låter en väl utbildad motsida komma till tals är inte seriös. Att kalla motsidan för vetenskapsförnekare och liknande är groteskt. Till och med SMHI och IPCC talar om att inte endast människan och CO2 är orsaken till uppvärmningen!

Torsten Sandström

Please follow and like us: