Sedan gammalt anses det fult att lura människor genom hutlösa procentpåslag. I sammanhanget bör nämnas talesättet: ”Det finns tre sorters lögn: lögn, förbannad lögn och statistik”.

Jag skriver detta med anledning av att politiker, myndigheter och medier använder procent och statistik i syfte att skrämma medborgarna till lydnad. I dagarna försöker SÄPO dressera svenska folket genom procenttal – på en femgradig skala – som ska visa ett förhöjt säkerhetshot mot den svenska nationen Sverige. Myndigheten basunerar ut att man överväger att höja den tidigare procentsatsen. Bilden av en exakt mätsticka vill man ska tona fram. I själva verket är risken idag och i morgon förmodligen lika stor.

Värre är den pågående skrämselaktionen rörande klimatet. Mycket tyder förvisso på att en uppvärmning sakta pågår. Men den springande punkten är om den orsakats av naturliga förändringar inom solsystemet eller om det är människan förbränning (eller frigörande) av växthusgaser som är orsaken. Här pratar politiker och medier i allvarlig ton om olika procentsatser temperaturhöjning, en, en-komma-fem osv, precis som en tidtagare gör med klockan i hand. Dessutom höjer FN:s politiska maskineri insatserna genom att tala om ”topping points”. Detta för tanken till en ödesdiger position framför ett bråddjup, ett vämeinferno. Alltså bilden av civilisationens ättestupa.

I båda fallen används procent och statistik på ett lögnaktigt vis, i stil med det talesätt jag nyss nämnt. Det rör sig följaktligen inte om saklig och försiktig information till medborgarna. Det är i stället fråga om fulspel. Alltså politisk propaganda i former som ska framstå som sakliga eller till och med vetenskapliga.

I sommarens nyhetstorka är detta förstås smaskens för svenska medier. Men det rör sig om fulspel som ett civiliserat samhälle inte bör syssla med. Det är mediesamhällets onda utveckling vi skådar. Procentarstaten Sverige.

Torsten Sandström

Please follow and like us: