Sydsvenskan rapportera just nu att Greta Tunberg har åtalats för sin medverkan vid en protestaktion i Oljehamnen i Malmö. Det brott som åklagaren pekar ut är ohörsamhet mot ordningsmakten.

Detta är ännu ett tydligt tecken på att klimatskräckens apostlar förvandlats till fiender till det svenska samhället. Rörelsen har sina egna lagar, menar man. Klyftan mot de vanliga medborgarnas inställning till klimatet vidgas. Allmänheten är kanske intresserad, men frågande på grund av den hiskligt höga tonen – samt kostnaderna för den enskilde – till följd av skräckens apostlar av olika slag. Klimataktivisterna, som närts vid FN:s och IPCC:s barm, väljer att bryta mot svensk lag. Jag anar en förtroendekris för Greta T.

Frågan är om detta är ett steg mot rörelsens undergång på grund av att folket vänder lagbrytarna ryggen. Det är möjligt. Åtminstone hoppas jag det. Människor i allmänhet ser ett föränderligt väder, sannolikt liksom tidigare, men knappast den våldsamma klimatförändring som FN-chefen och Greta T skriar om. För den svenska nationen vore ett öppet samtal om klimatet – i stället för dagens ensidiga propaganda – en god gärning.

Torsten Sandström

Please follow and like us: