Svenska gammelmedier är tröga och sover politisk Törnrosasömn. Först den 5 maj börjar man inse och rapportera allvarliga saker. Som Bulletin skrivit redan den 2 maj så berättar den ryske professorn – statsvetaren – Sergei Medvedev att han anser att Ukrainakriget är starten på ett nytt världskrig. Kampen är ett resultat av något som pågått under lång tid inom den ryska nationen.

Kriget har ideologiskt förberetts i omkring 15 år. Det är fråga om en revansch pga förlusten av ära efter sovjetsamhällets sönderfall. Alltså en nationell kamp för historisk självhävdelse. Man söker återta en grym position som kraschat. Kampen riktar sig inte främst mot Ukraina utan mot västerlandet och dess – enligt Putin – liberala och kulturellt förslappade samhällen. Enligt Putin rör det sig om en minst tvåhundraårig kamp mot fiender från väst. Oavsett utgången i Ukraina kommer striden att fortsätta så länge den nuvarande regimen i Ryssland härskar.

Om man betraktar Ryssland på kartan så framgår det tydligt att nationen förfogar över stor geografisk potential. Men ekonomiskt – mätt i handel – är nationen en tämligen begränsad aktör. I vissa avseenden även tekniskt efter. Moraliskt är landet i botten på grund av obeskrivlig indoktrinering och sträng repression.

Rysslands innehav av kärnvapen gör förstås skeendet ytterst allvarligt. En hänsynslös Putin – ensam och möjligtvis sjuk – medför att läget kan bli extremt explosivt – framför allt för nationer som förut varit under den ryska kulturens kontroll.

I Sverige sysslar enkelriktade medier med FN:s propåer om klimatskräck. FN-chefens grova tirader om undergång pga CO2 döljer tyvärr ett förmodat större problem: storkrig med kärnvapen. Världens tycks gå under pga uppvärmningen, påstår FN-chefen och svenska medier. Det är möjligt på mycket lång sikt om övergången till eldrift mot förmodan uteblir. Men risken för ett världskrig är långt större och detta i närtid. Alltså hamnar allvarligare skeenden i mediernas skugga. Den lilla digitala tidningen Bulletin – av vänstern så hånad – är tre dagar tidigare på hugget om Medvedevs varning. Likaså finska tidningar. Annars så högröstade – och självgoda – svenska medier förmår alltså inte hänga med på grund av deras politiska korrekthet och vana att gå i flock (exv i klimatfrågan). Just nu har man för övrigt fokus på en skenhändelse i London.

Torsten Sandström

Please follow and like us: