Rubriken pekar på en av mina käpphästar. Den svenska rättsstaten innehåller sprickor, som inte tätas, utan snarare vidgas genom politikernas framfart i syfte att bli återvalda. Juridiska principer om en självständig rättsapparat sätts åt sidan. När meningen är att exv polis och åklagare ska jobba i frihet utsätts de i stället för informella påtryckningar från politiska makthare.

Nu skriver Expressen att justitieminister Laila Freivalds flera gånger ringt till utredarna av det rättsfall där två barn och bröder misstänkts ha döda en lekkamrat. Inte undra på att utredningen slutade i pannkaka.

Och inte undra på att mordet på Olof Palme ännu är ouppklarat. Delvis på grund av höga S-politikers klåfingrighet. Eller rättare sagt: deras okunskap/förakt för rättsstaten.

Det problem vi befinner oss i är alltså en politisering av rättsstaten, som innebär en inofficiell styrning av den. Det kommer inte att sluta väl.

Torsten Sandström

https://www.expressen.se/gt/regeringen-ringde-polisen-om-kevins-dod/

Please follow and like us: