Hizbollah hyllar terror i Libanon. Wikimedia common.

Med anledning av de islamska terrordåden i Europa säger EU-kommissionären Ylva Johansson enligt en lång rad medier att islam inte är ett hot mot Europa. Det är terroristerna som är hotet. Hennes budskap är nog i och för sig riktigt. Religionen – islam – är större än terroristerna, som är en minoritet tillhörande många olika skolor. Men ändå är terrorismen faktiskt sedan länge en del av islam, som måste bekämpas.

Problemet är tystnaden från nationella ledare och präster inom de nationer som tillhör islam. Särskilt utmanande är Turkiets president, som inte tar avstånd från de våldsdåd som drabbar oskyldiga i väst. Ett liknande problem är de palestinska ledarna som också vägrar att kritisera jihadismen. Såväl Turkiet som Palestina motar enorma belopp från Europa (inte minst Sverige), men fortsätter ändå det religiösa krig som islam drivit mot otrogna i mer än tusen år. Och i vårt land visar det sig att statsbidrag hamnar i terroristernas händer!

Jag kan förstå att många inte vill trappa upp motsättningarna visavi islamismen. Men ändå ser vi ständigt eftergifternas – och förståelsens – politik mot den islamska religionen. Islam har sedan sin begynnelse valt en linje av religionskrig mot omvärlden. Förståelse och eftergifter uppfattas av jihadisterna tyvärr som ett tecken på att islams krigare – civila eller militära – har rätt.

Sverige har som nämnts ett särskilt problem med undfallenhet och statliga penningbidrag till islamska organisatoner. Detta innebär ett steg som går för långt, anser jag. Religionsfrihet innebär att alla trosyttringar måste stå på egna ben och inte finansieras från staten. S-partiets linje är att välvilja mot islam ger röster i allmänna val. Partiets credo är nämligen sedan minst ett halvsekel att köpa röster. S-makten ser inga problem med det. Och Ylva Johansson har blivit en supersosse, sedan hon konverterat från kommunistpartiet och blivit en ledande person inom den den politiska klassen modell S.

Jag är inte ute efter ett religionskrig. Men en fastare attityd mot våldets apostlar tror jag bidrar till en fredlig utveckling på längre sikt. Terrorister brukar tolka motståndarens eftergivenhet som tecken på svaghet hos motparten och egna framgångar. De gör aldrig eftergifter mot oliktänkande. Deras krig är heligt. Vi vill visa att demokrati betyder öppenhet. Men inte dumhet! 

Torsten Sandström

Please follow and like us: