Sabuni från L-partiet påstår i DN

att L ”haft interna problem”.

Sabunis förklaring av de dåliga opinionssiffrorna är rena verklighetsflykten. ”Interna” problem är en skönmålning. L befinner sig i fritt fall för att man valt fel politik.

1. L backar S-partiet som driver sin vanliga klasspolitik.

2. L backar EU med höjda avgifter och en bottenlös upplåning (plus gåvor till misskötsamma länder) som framtida generationer ska stå för.

3. L står för en bottenlös globalism, där den traditionella liberala kopplingen till en nationalekonomisk hållbar ekonomisk politik valts bort.

4. L står för en symbolpolitik vad gäller identitet/individ, på så vis att kön och etnicitet står framför en förnuftigt jämställd människosyn.

Det är inte att undra på att L – trots allt stöd från Bonnierpressen – förlorar väljarnas stöd. Det vi ser påminner om ett liberalt självmord. Men skillnaden är att insikt saknas om att vald handlingslinje kommer att leda till undergång. Eller så inser man detta, men menar att en förvriden liberal politik utan väljare ska gå främst. I min värld har alltid ordet liberal stått för en rejäl dos av pragmatism (i stil med den L faktiskt visat i kärnkraftsfrågan). Men den har nu försvunnit i stort. Tes-tuggning och symbolsnack pågår nämligen!

Torsten Sandström

2020-06-20

Please follow and like us: