På SVT syntes igår landets försvarsminister – ni vet dalmasen – på plats i Mali av alla ställen. Orsaken till mötet förmedlades på franska av en minister från Paris. Närvarande ministrar från Sverige och ett baltisk stat förstod nog ingenting av vad som sades. Men ändå berättade de i en intervju ” att det är viktigt att delta i kampen mot terrorismen i Mali”. Alltså i mörkaste Afrika.

Jag har två starka invändningar. Den första är att Frankrike är en gammal kolonialstat med krigiska minnen från Afrika. Nu ska Sveriges regering lockas in i en konflikt som ytterst rör många miljarder euros i franska företags fickor. Även om jag är francofil så protesterar jag över att Sverige ska dras in i detta elände. Frankrike ska ut ur Afrika!

Min andra invändning är starkare. Varför använda svenska trupper i Mali när vi redan har terrorism i många svenska städer. Som alla vet bombas det i Stockholm, Malmö, Norrköping osv. Det sker för att sprida skräck. I detta läge ska svenska soldater skickas till Mali för ett mycket tveksamt uppdrag.

Den nuvarande svenska regeringens dagar är räknade. Den politiska klassen har gripits av storhetsvansinne. Makthavare från större nationer blir lockande. Sverige hade under trettioåriga kriget nära relationer med Frankrike under Ludvig XIII (och i början av hans son Solungens tid). Då fick svenskarna stora pengar i subsidier från de franska kungarna. Nu ska den svenska eliten visa sig på styva linan och stödja den gamla kolonialstatens intressen. Men idag ska svenska folket betala.

Och detta, som sagt, i tider då terrorister härjar i svenska städer! ”Hur länge ska detta fortgå” sade en gång i tiden romaren Cicero om upproriska krafter inom staten. I vårt land rör det sig förvisso inte om ett fullskaligt inre uppror. Men om dimridåer för att dölja svensk verklighet, dvs allvarliga våldshändelser i städerna. Därför är regeringens förslag ett missbruk av såväl makt som statsmedel. Och äventyrande om svenska soldaters liv.

Vidare sägs det att EU är ett fredsprojekt. Detta påstås alltså i stater som har stora problem med den inre ordningen pga framför allt islamska brottslingar. Frankrike önskar att de ska bekämpas i Afrika. Enligt min åsikt ska de slås tillbaka på svensk jord.

Please follow and like us: