Medierna meddelar idag att regeringen avsätter 16 miljoner kronor från biståndsbudgeten för att på Lunds universitet inrätta ett innovationscenter i FN:s regi. FN planerar att världen runt sätta 15-20 stycken sådana organisationer på benen. Meningen är att få fram lösningar för att nå de 17 utvecklingsmålen i FN:s Agenda 2030, som bland annat handlar om att utrota svält och fattigdom samt skapa utbildning och god hälsa för alla.

Man får alltså gratulera universitetet till ett sådant budgettillskott. Även ge en honnör till de forskare/administratörer som på så vis ges försörjning i det gamla Lund.

Men hyllningarna fastnar i min hals. Mina och dina skattepengar ska således användas till flummiga utvecklingsmål som slagits fast i en önskelista från FN. Hur säkert är det att en enda fattig människa kommer att få det bättre eller en enda sjuk kommer att friskna till på grund av det arbete som snart startar i Lund? Eller genom de övriga tjugotalet organisationerna (vid universitet?) i andra nationer? Jag vill gärna se bättre levnadsförhållanden för globens sämst ställda invånare. Men undrar om innovationscentra i FN:s regi är den bästa lösningen. Det påminner om en offertjänst i förhoppning om något ogripbart gott.

Däremot är jag säker på att de rapporter, som snart flödar ut från Lund och andra FN-centra, kommer att hylla FN:s klarsynthet och klokhet. Rapporterna kommer säkert också att berömma sina egna resultat (på så vis triggas fortsatt finansiering). Lika säker är jag på att du och jag även i fortsättningen tvingas finansiera FN:s strävan efter att kontrollera jordklotet via sina drömorganisationer. Ty Sveriges regering kommer att få nya äskanden från FN och alla dess många kramare. Och de ledande politikerna i Stockholm är sååå generösa med mina och dina pengar. Och inget är enklare än att öppna skattekranen så att nya pengar flödar ut från våra fickor.

Den gamla påvekyrkan lät de troende finansiera sina storstilade kampanjer, byggnadsprojekt och kyrkoledningens eget lyxliv. Vad blev följden? Möjligtvis ord till tröst för den redan troende samt förstås storslagna kyrkor och palats för nutidens turister att beskåda. FN har en liknande men mer jordnära plan. Förvisso inte lika iögonfallande lyx, frånsett goda löner och pensioner till ledarna förstås. Men många trosvissa drömmar om gränslös godhet och gränsöverskridande makt. Och dessutom en skyskrapa i New York för framtidens turister att glädjas över.

Hörru du, säger någon, föreslå själv en bättre lösning om du kan! Mitt svar är: fri handel och teknisk utveckling! Kamp mot tullar och mot konservativa drömmare! Även hårda tag mot korruption i olika former måste till (något som FN bör komma ihåg). Och inte minst en kritisk attityd mot religion och andra högstämda löften. Alltså ett öppet samtal som bygger broar till framtiden. Och så måste löntagarna få behålla mer av sina pengar i plånböckerna.

Slutligen en fundering rörande Lunds universitets agerande i sammanhanget. Jag antar att ledningen av den skånska ankdammen är stormförtjust över att sluta avtal med stora världen, även om det är svenska skattebetalare som står för kalaset igen. Man kan undra i vilken mån det är en vetenskaplig uppgift att agera för att vissa samhällsmål ska uppfyllas, hur angelägna de än kan förefalla. Den praktiska tillämpningen för måluppfyllnad brukar man nämligen säga att övriga samhällsaktörer ska stå för, inte akademin. Universitetet hanterar inte bibelns dogmer (men teologerna studerar dem). Inte heller står universitetet för att ny lagstiftning utvecklas (men rättsvetarna kartlägger gällande regelsystem). Det FN-projekt som nu startas är ren och skär global ingenjörskonst av det mest flummiga slaget. Alltså inte vetenskaplig forskning.

Torsten Sandström

2019-10-21

PS! Med sedvanlig godtrogenhet presenterar Sydsvenskan den 22/10 personen som ska bli chef för Lunds FN-center. Så är lyder texten:

FN värvar Tetra Pak-chef till innovationscentret i Lund. Hon får ” till uppgift att lösa världsproblem som svält, fattigdom, utbildning, ohälsa och att rädda klimatet.” Alltså ännu ett medialt frälsningsbudskap! Amen!

Please follow and like us: