Dogmen om PK i fädrens land,



kärast bland samfund på jorden!



Vida hon famnar från strand till strand,



fast är hon grundad av Herrens hand,



byggd till hans tempel i Norden.

(fritt efter Johan Alfred Eklund)

Please follow and like us: