Fria tankar med anledning av en mycket intressant (men svårläst) artikel av docent Jens Stilhoff Sörensen, Så blev vänstern ett hot mot arbetare, SvD 2018-05-30. Några av hans idéer stämmer med den bild jag presenterat i olika blogginlägg. Jag ansluter mig som framgått till mellanpositionen.

Jag återkommer till dessa frågor.

Torsten Sandström
2018-05-01

”Så blev vänstern ett hot mot arbetare”
”… kan återskapas riskerar vi att förlora såväl den liberala demokratin som EU, skriver Jens Stilhoff Sörensen, docent och lektor i globala studier…”

Please follow and like us: