Skolministern
talar sig varm för en läsa-, skriva- och räknagaranti. Precis som om
färdigheter av detta slag kan garanteras, såsom kvaliteten på en bil. All
kompetens beror ju på individen, familjen, lärarna och inte minst den som ska
bedöma om ett mål uppnåtts. Det är rena löjan att med juridikens term garanti
försöka skapa något som inte går att trolla fram med ord eller regler. Men Fridolin tror
att han kan ”säkerställa” det mesta i samhällslivet.

Det är
klart – och rättvist – att valet 2018 inte kommer att bli i den sköna höstskörd för
Fridolin som Karlfeldt diktar om. Lika klart är att politikens Fridolin varken talar
med ”bönder på böndernas sätt” eller ”med lärde män på latin”. Hans snack är nämligen
rena smörjan! Han valsar bara.

Torsten
Sandström

2018-02-12

Please follow and like us: