En galloperation mm med fantastisk vård på Huddinge sjukhus kommer snart igen om var poblemen finns i vårdsverie.