Public service insatser vad gäller klimatjournalism ligger utanför cirkeln i mitten: man pläderar politiskt.
Wikimedia.

SVT och SR har som bekant rader av journalister som sprider klimatskräck, exv namn som Bjerström, Kristola osv. I stället för att läsa på vad forskare som är kritiska till FN:s skräckvisioner hävdar – och på så vis skaffa sig en balansera bild – reser de världen runt för att på plats förmedla det politiskt korrekta budskapet om en akut klimatkris. Så agerar politiserande journalister. Man behöver inte ens besöka Sveriges geologiska undersökning, SGU, på plats i Uppsala. Det räcker med att surfa på nätet för att förstå att klimatväxlingar tillhör världens historia.

Så här skriver SGU på internet om uppvärmningen som pågått sedan den senaste istidens slutfas för 22.000 år sedan:

När inlandsisen drog sig tillbaka från Sverige etablerade sig växter och djur snabbt i de isfria områdena. Först etablerade sig de mest köldtåliga arterna och därefter successivt mer värmekrävande arter. Temperaturen ökade fram till för cirka 6 000–7 000 år sedan då sommartemperaturen var ett par grader högre än dagens och klimatet i Sydsverige liknade det som idag råder i norra Frankrike. Södra halvan av landet täcktes då i stor utsträckning av ädellövskog. Denna period brukar ibland kallas för det holocena klimat-optimat, då stora delar av världen upplevde ett varmare klimat under denna tid. Därefter sjönk temperaturen successivt för att stabiliseras på en lägre nivå för ungefär 2000 år sedan. Det kallare temperaturerna ledde i Sverige till att barrskogen bredde ut sig på bekostnad av ädellövskogen.

Även ur ett historiskt perspektiv kan vi se att klimatet uppvisar förändringar över tiden. Under den så kallade Lilla istiden var till exempel klimatet i Sverige kallare än nu och glaciärerna i fjällkedjan ökade i storlek. Denna kallperiod kulminerade under 1700–talet och klimatet har därefter successivt blivit varmare.

https://www.sgu.se/om-geologi/ett-klimat-i-standig-forandring/klimatets-forandringar-over-tiden/

Myndigheten skriver alltså om ”ett klimat i ständig förändring” (min kursivering). Det är möjligt att CO2-bidragit till de senaste hundra årens något varmare klimat, där vi alltså sett växlingar upp och ned i temperatur med kanske 1-2 grader. Har detta att göra med CO2 eller finns det även andra förklaringar? SGU skriver inget om detta i länken ovan. Bilden som ges är att solens påverkan av jorden (vars axel roterar sakta) är den centrala klimatfaktorn, inte de tillfälliga perioder av värme, torka, översvämning eller för den delen kyla som till och med nu levande människor upplevt.

I stället för att presenterat ett öppet samtal om klimatets växlingar så väljer SR/SVT:s journalister rollen som handelsresande i skräck genom att ta sida för FN:s ståndpunkt. FN uppfattas som 100% oberoende, man ifrågasätter inte att FN driver politiska intressen. Journalisterna reser för brinnande livet – och sprider flygskamston av CO2 av bara sjutton. Detta i stället för att på hemmaplan främja ett öppet och kritiskt samtal. De agerar med andra ord som politiska handelsresande i skräck och dubbelmoral.

Torsten Sandström