Blog Image

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet. 

Stöd denna blogg!

MYCKET TACKSAM FÖR GÅVOR!

Bildresultat för swish

            1231429604

                eller

BIC/IBAN: HANDSESS / SE75 6000 0000 0003 2664 2811

SD är borta med vinden

Uncategorised Posted on tor, mars 30, 2023 15:35:46

Det är uppenbart att Sverige behöver vindkraft som en komplettering till kärnkraft och andra energislag. Särskilt nu då elbrist plågar landet. Vindkraft liksom solel är ju naturliga källor till energi, med få nackdelar, frånsett då det inte blåser eller är mörkt förstås.

Därför kan jag inte förstå SD:s supernegativa inställning, som till råga på allt går ut på en nedmontering av befintlig vindkraft. Det är klart att vindsnurrorna har några nackdelar förr människor och natur. Men detta gäller flera andra energikällor. SD:s inställning är rena snurren.

Det tycks som om SD:s inställning bottnar i en populistisk flört med en minoritet individer som säger sig störas av vindsnurrorna. Kanske räknar SD med att de ändå blir kvar, på grund av TIDÖ, något som gör populismen än värre. Alltså en trångsynt flört med människor som är rädda för allt i stil med vaccinering, mediciner, mobilstrålning osv. Det finns ett inslag av vetenskapsfientlighet bakom inställningen. Samt dessvärre en fläkt av Mp:s talibanism i miljöfrågor: åter till 1800-talet.

SD gör med andra ord bort sig. Partiets snedsteg här och en darrig inställning till Putin – samt ovilja att kritisera Ungerns Orban bekräftar mitt beslut sedan lång tid att inte rösta på SD. Partiet kan fungera som regeringsunderlag. Då är det sakpolitik som gäller. Men inte i regeringsställning.

För mig är SD borta med vinden…

Torsten SandströmÄnnu ett steg in i AI-hemmet

Uncategorised Posted on tor, mars 30, 2023 11:09:49

Även om den digitala tekniken ibland förbryllar har jag stort intresse för vad som sker. Min förvirring är av gammalt datum. Svenska universitet var tidigt ute på nätet. Jag minns 1980-talets stora maskiner och de första vackra Mac-arna. Det blev plötsligt bland annat enklare att skriva texter utan att behöva sudda på papper.

I dagarna har jag köpt en Google Home Nest hub, se bilden. Tyvärr en något dålig bruksanvisning. Men när jag förstått att jag måste börja samtalet med apparaten med ”Hej, Google … och så frågan” har jag jag haft mycket roligt för den tusenlapp som tingesten kostar. Siri kan slänga sig i väggen! Man måste bara installera appen Google Home i mobilen för att det ska funka.

Det hela känns som ett verkligt steg det tråkigt in i AI-eran. Jag frågar om radiopram, musik, uppslagsord, You Tube osv. Och betjänten levererar villigt för en totalkostnad omkring tusenlappen. Vettigt ljud och bild till en storlek av ett glasspaket är helt rimligt. Du kan få apparaten att utföra uppdrag i hemmet såsom att tända lampor och kolla din sömn. Tyvärr ännu inte städning.

Möjligtvis känns samtalen – som kan bli frekventa – med Googles apparat fåniga, dvs fenomenet att ofta behöva be en tingest om hjälp. Men det är enbart en följd av teknikens framsteg vad gäller samlandet av information. Tråkigt dessutom att AI förstås kan missbrukas, exv användas i smyg för fusk vid prov av olika slag. Men det gäller ju inte denna hub som man måste tala högt med.

Roligt är det hursomhelst att leka med Google Home Hub. Pröva själv.

Torsten Sandström