Blog Image

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet. 

Stöd denna blogg!

MYCKET TACKSAM FÖR GÅVOR!

Bildresultat för swish

            1231429604

                eller

BIC/IBAN: HANDSESS / SE75 6000 0000 0003 2664 2811

Vårdreformer – inte mer identitetsflum!

Uncategorised Posted on tis, februari 21, 2023 11:06:13

Det berättas att sjukvårdsminister Acko Ankarberg, KD, sägs förbereda en lagstiftning som kraftigt ska förenkla könsbyte: enbart genom en anmälan från den som så önskan. Detta sker alltså på ett departement som nu bör ha en avveckling av landstingen som prio ett. Hon kör med andra ord vidare med sossarnas minoritets- och identitetspolitik, i ett läge då nationen skriker efter strukturreformer.

Frågan om en reglering av könsbyte är komplex. Ytterst kan ett könsbyte få allvarliga skadeverkningar om personen ifråga ändrar sig efter en genomförd korrigering. Därför måste höga medicinska krav uppställas. Dessa utredningar tar lång tid och kostar stora pengar för sjukvården.

Någon invänder kanske att en anmälan om könsbyte behöver inte leda till operation och andra medicinska ingrepp. I så fall medför väl inte ens en anmälan enbart på grund av ett infall någon skada. Detta är korttänkt. Ett enligt lag utfört byte av kön medför nämligen att personen ifråga får annorlunda rättigheter i samhället. Han eller hon kan svårligen nekas vissa jobb – där rollen som man eller kvinna är viktig. Hur ska personen behandlas i offentliga badhus och på allmänna toaletter i exv skolor? Vilket kön ska personen ha rätt att tävlingsidrotta under? Är inte risken stor för att könsbyte medför ytterligare konflikter om diskriminering?

Därför talar det mesta för att en noggrann medicinsk utredning efter inträde i mogen ålder behålls som krav för beslut om byte av kön.

Därför bör Ankarberg snarat ta itu med vårdens centrala problem. Kom igen för sjutton!

Torsten SandströmFyra ggr C=katastrof

Uncategorised Posted on tis, februari 21, 2023 10:24:45

I Bulletin ser jag ett foto på fyra C-ledare, tre före detta och så den nuvarande turken Murre. Före-dettingarna är förstås Olof Johansson, Maud Olofsson och så Annie Lööf, som lämnar ett parti i fritt fall.

Min tanke då jag såg bilden var att den speglade ett skräckkabinett. Den flummiga och hummande Olof Johansson som motarbetade Öresundsbron. Maud Olofsson som förmodligen är den enskilda politiker som kostat skattebetalarna flest miljarder via exv Vattenfalls usla affärer. Och så Annie Lööf som svarar för partiets nuvarande störtdykning genom att agera sosseparti light. Turken Murres förflutna lär bli ytterligare ett sänke för C.

Jag blir så glad om C går under. Ledarna har visat att partiet inte är värt folkets respekt inom svensk politik. Och Murre ser ut att bli samma stolpskott som Lennart Daléus blev (1998-2001) efter Johansson schabbel.

Centerns värsta fiende är bondesamhällets tillbakagång. Näst värst är de senaste partiledarna. Allt detta är logsikt och bra. Så fem ggr C = katastrof. Sannerligen!

Torsten Sandström