Blog Image

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet. 

Stöd denna blogg!

MYCKET TACKSAM FÖR GÅVOR!

Bildresultat för swish

            1231429604

                eller

BIC/IBAN: HANDSESS / SE75 6000 0000 0003 2664 2811

Kallelse till bönemöte

Uncategorised Posted on tis, december 06, 2022 09:53:15
Click here for web versionHeader graphic showing de different SDG symbols, the title of the conference: SDG Conference Bergen 2023 with #SDGbergen23We invite you to theSDG Conference Bergen 2023:
A just transformation to a sustainable future
8–10 February 2023In order to succeed with a sustainable transformation of our societies we must face the grand challenges of our time. How can we ensure that this transformation is just and leaves no one behind?The 6th annual SDG Conference Bergen will tackle such fundamental challenges to the 2030 Agenda, looking at how to reduce the pressure on planetary boundaries while ensuring human rights, peace and security, sustenance, health and education, and other social prerequisites for a good life. The conference will include speakers from around the world with representation from academia, government, civil society, industry, and more. Norway’s Prime Minister Jonas Gahr Støre will open the conference.Keynotes include:
Dan Kammen, University of California, Berkley, and former Environmental Envoy for the U.S. State DepartmentMahmood Mamdani, Professor of Government at Columbia University and former Executive Director of Makerere Institute of Social ResearchKatja Hujo, Development economist and social policy expert at the United Nations Research Institute for Social Development Conference participation is digital and free of charge! Programme /  Registration#SDGbergen23  Graphic showing logos of Universioty of Bergen, University of Oslo, Norwegian University of Science and Techncnology, The Artic University of Norway, Norwegian University of Life Science, Universities Norway, and The National Union of Students in Norway

Denna typ av invitationer är numera vardagsmat för forskare på svenska universitet. Det rör sig om kallelser till hållbarhetsmöten. I Bergen avses såedes en välsignad väg att stakas ut, men vart? Jo det som ska åstadkommas beskrivs så flummigt att egentligen allt kan hända. Vad sägs om: A just transformation to a sustainable future…in order to succeed with a sustainable transformation of our societies we must face the grand challenges of our time. How can we ensure that this transformation is just and leaves no one behind?

I min ungdom drog predikanten Målle Lindberg land och rike runt för att frälsa människor. Nu sysslar stater och vetenskapliga organisationer med liknande väckelse. Man talar i tungor, liksom Målle gjorde i Jönköping i början av 1960-talet. Salamander absurdum ropade han! Hållbarhet för hållbarhet ropas det från Bergen.

Torsten SandströmAtt klappa brottslingar på axeln

Uncategorised Posted on tis, december 06, 2022 09:40:17

Förvisso behöver många människor uppmuntran. Men främst i DN:s kö för stöd står sannerligen inte sjuka eller utblottade. Nej, sedan ganska länge är det grova brottslingar som favoriseras. medierna predikar att vi – dvs allmänheten – måste förstå deras bevekelsegrunder då de begår brott. Som jag skrivit i flera bloggar bottnar förståelsen i en misstolkning av fenomenet att brott många gånger – om man ser till förövarnas omgivning och bakgrund – kan ha en koppling till ekonomiska och sociala faktorer.

Men samtidigt begår alls inte samtliga fattiga brott. Det finns alltså särskilda förklaringar till varför ett fåtal socialt drabbade ägnar sig åt kriminalitet. Klanernas åldriga kulturer i u-länder är en viktig sådan förklaring. Men den vill inte vänsterns politiker, forskare och journalister se. För dem är brist på pengar tillräcklig grund för medlidande med gangsters.

Jag skriver detta med anledning av en rubrik i DN, som numera måste ses som en sossetidning:

Rättspsykiatern: ”De flesta är kapabla att begå hemska gärningar”

Här intervjuas en läkare som alltså instämmer i det pågående svenska bönemötet om förlåtelse av den grova kriminaliteten. Hans slutsats är alltså att vi alla har förmåga att begå allvarliga brott. Rubriken blir rena löjan. Man behöver inte vara Einstein för att förstå att jag kan döda en kassörska på ICA bara för att hon slagit in en vara till alltför högt pris. Det intressanta och avgörande är varför jag och nästan alla andra inte dödar på ICA för struntsaker. Det finns själsliga spärrar som är inlärda och antagligen medfödda – dvs osynliga (diffusa) psykiska barriärer som styr våra dagliga liv. Och dessutom finns det kulturella mönster som hindrar brott (eller som i klanernas fall bidrar till kriminalitet).

Det är trist att se hur en psykiatriker i detta fall bidrar till själslig flummande. Betydligt värre är det att tvingas konstatera att DN sprider vänsterideologisk propaganda i syfte att begränsa kritiken mot de personer som valt en allvarlig kriminell väg. Om möjligt ska förstås klanernas ungdomar uppmuntras till lagliga livsval. Men de som begår allvarliga brott ska minsann lära sig veta hut! Det är ju bland annat därför som de döms till påföljder enligt Brottsbalken!

Det är juristens tunga men viktiga jobb att döma. Men alla andra yrkeskategorier måste ställa upp för ett tydligt avståndstagande från de kriminellas vägval. Även journalister och själavårdare.

Torsten Sandström