Blog Image

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet. 

Stöd denna blogg!

MYCKET TACKSAM FÖR GÅVOR!

Bildresultat för swish

            1231429604

                eller

BIC/IBAN: HANDSESS / SE75 6000 0000 0003 2664 2811

Att ständigt ropa efter diplomatiskt stöd…

Uncategorised Posted on lör, oktober 15, 2022 10:41:38

En folkförförare som orsakat stor och bestående politisk skada för den svenska nationen. Wikimedia.

I en ledare häromdagen gör sig SvD till tolk för iranska kvinnors frustration och vrede över mullornas regim. Det är helt rätt att fördöma en gangsterregim som dessutom uppträder i religiös förklädnad.

I ledaren händer sedan det som brukar hända. Den iranska aktivisten riktar skarp kritik mot den svenska regeringen – samt mot svenska feminister för att de inte gjort tillräckligt för demokratin i Iran. Att SvD tar upp ämnet på ledarplats tyder på att man instämmer.

Enligt min mening ser vi sedan länge hur en aktivistisk svensk utrikespolitik – modell Olof Palme – etablerats i syfte att vända svenskarnas blick bort från vardagens politik, där sossarna sedan länge inte lyckats lösa nationens många strukturproblem. Satsningar på globalism och mänskliga rättigheter utomlands har därför blivit en svensk avledningsmanöver. Alltså helt i symbios med de barocka idéerna om Sverige som ett föredöme för andra nationer.

Jag menar att det är dags att skrota de dogmer som utgör basen för Olof Palmes utstuderade globala klåfingrighet. En ny svensk regering ska förvisso genom UD uttala stöd för förtryckta runtom i världen. Men vad som ska ske i deras hemländer är inte en svensk sak. Jag uttalar med andra ord nu en form av krav på svensk isolationism. Sverige ska inte längre i ord vara bäst i klassen. Det räcker med en mindre dos av strategiska uppmaningar. till utlandet. Mycken viktig politisk tid – och enorma pengar- finns dessutom att vinna på en koncentration på den svenska nationens egna svårigheter. Ett bevis på min tes är välfärdsnationen Schweiz, som ligger lågt i relation till utlandet, men ändå säger ifrån. I stället har man koncentrerat sig på att göra Schweiz rikt! Och lyckats.

Jag menar alltså att den fortlöpande kampanjen mot förtryckarregimer ska överlämnas åt det svenska föreningsväsendet och till de politiska partier som så önskar. Men låt för sjutton den svenska staten och regeringen satsa massot av krut på Sveriges egna problem, som är många. Gårdagens TIDÖ visar på en massiv lista av svenska behov. Till detta kommer en lång rad av svenska politiska grundproblem rörande bostäder, arbetsmarknad, en skola utan färdriktning, skatteslöseri, byråkrati osv.

Låt inte Olof Palmes fälla att ta sikte på det globala föra Sverige ytterligare vilse!

Tosten SandströmMagdalena Anderssons reaktion är den tillplattade förlorarens…

Uncategorised Posted on lör, oktober 15, 2022 10:27:39

Sossarna är i grunden skadeskjutna genom höstens val. Partiet ser sin framtid hotad. Genom att pestsmitteförklaringen av SD nu tycks ha hävts – dörren har öppnats för SD – ställs sossarna inför en högerregering som lyckas presentera ett kompakt program – TIDÖ – för en grundlig reformering av Sverige. Massiva reformer på rad! Det är något stort.

Och vad säger då en en tillplattad Magdalena Andersson. Jo, hon yrar om en intern överenskommelse i slottsmiljö inom högern. Hennes politiska tomhet och ovilja till förståelse skriar! Hon försöker förringa att den blå-gula regeringen lanserar reformer som fullständigt detroniserar nästan tio år av socialdemokratiskt misshushållning och passivitet. Plötsligt ser nationen ett högerspår ut från sossarnas eländes land.

Om Ulf Kristersson tillåts genomföra sin politik kommer svenska medborgare att få uppleva ett klart mycket bättre Sverige – trots att bistra tider nog är att vänta. Följden blir att Andersson och hennes stödpartier inleder en vandring mot historiens skräpkammare. Visst har S-partiet gjort en god del nytta, men de senare årtiondens politik är förödande vilsen. Enbart en kamp om regeringstaburetterna för maktens skull.

Torsten Sandström