Blog Image

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet. 

Stöd denna blogg!

MYCKET TACKSAM FÖR GÅVOR!

Bildresultat för swish

            1231429604

                eller

BIC/IBAN: HANDSESS / SE75 6000 0000 0003 2664 2811

Varför skjuter Ahmed i Södertälje?

Uncategorised Posted on sön, oktober 09, 2022 16:32:09

Redan i tidigt i skolan har jag fått lära mig att diskutera rationellt. Det vill säga att bena upp ett problem i olika skikt. Vissa aspekter är centrala eller dominerande, andra är beroende av de förra (mer eller mindre tydligt). Slutligen gäller det att plocka bort helt ovidkommande argument. Man bör normalt kräva att en berättelse ska vara logisk. Därför är det viktigt att pröva argumentens inbördes ordning.

Det är naturligtvis inte alltid så enkelt att få ordning mellan orsak och verkan av olika faktorer som kan styra en utveckling. Men om en bil i hög hastighet har kört av vägen så att ett barn dödats på trottoaren börjar man naturligtvis inte med att analysera barnets promenad. Det normala är att börja med föraren. Och sedan analysera bilen.

Det som är slående i dagens svenska samhälle är att det inte alls råder någon ordning mellan de olika skikten i samhällsanalysen. Varje dags diskuteras argumenten huller om buller. Och genom PK-ismen har vissa skikt blivit tabu, dvs förbjudna. Detta innebär att det politiska samtalet i vårt land ofta blir bisarrt. Att det rör sig om en på så vis planerad knäpphet gör förstås inte saken bättre.

Jag kom att tänka detta då jag hörde att torget i Södertälje idag var fullt med människor på grund av en manifestation mot dödsskjutningar och för trygghet. Alla kan känna största sympati för en sådan demonstration. Det är därför bra att den sker. Men den som läst vad jag hittills skrivit i denna blogg inser att dödsskjutningar tillhör verkningar som bara befinner sig på mellannivån i en orsakskedja. Enbart ett snäpp längre ned ligger de dödsoffer som skjutits till döds.

Min poäng – som jag tror att åratal av skolstudier lärt mig – är att försöka finna huvudorsaken längst upp i händelseförloppet. Alla inser att en storskalig svensk invandring under de senaste tio åren – med omkring en miljon nyinflyttade (1.000.000!) – måste ha påverkat Sverige i grunden. Alla vet dessutom att integrationen i grunden varit felaktig och närmast gått ut på miljarder i penningbidrag. I detta sammanhang är sannerligen det annat så heliga ordet ohållbart på plats! Och då bör nästan alla kunna förstå att ett par-tre procent av de ungdomar som vuxit upp i landets utanförskapsområden blivit enkla offer att dras in i klanernas dödliga kultur med droger och vapen.

Därför borde manifestationen i Södertälje ha tagit sikte på en begränsad invandring. Ty varje år av misslyckad integration skapar med automatik nya medlemmar i klanerna som tar itu med interna krigshandlingar. Det gäller alltså att rejält dra ned på invandringen så att det svenska samhället orkar lösa den kris som regeringarna Reinfeldt och Löfven vållat. Märk väl att mina ord inte innebär att jag är emot all invandring. Alla vet nämligen att inflyttning från länder som är kulturellt närstående Sverige ofta fungerar tämligen väl.

Någon säger måhända att massinvandringen nu är historia och inte kommer att upprepas. Därför kan invändas att jag snackar strunt. Men det är just en upprepning som måste förhindras. Och om ingen pekar på orsakskedjans allvarliga begynnelse är risken för en upprepning stor. Tro mig, sannolikheten är dessutom stor att nya vågor av invandring kan riktas mot Sverige.

Med all rätt pekar kanske någon läsare på att min idé knappast fungerar som lockbete till en demonstration i Södertälje, en stad som är smockfullt med invandrare från Sydvästasien. Min huvudambition är idag som vanligt att angripa PK-ismen. Den svenska nationens främsta tabu är just att vägra tala om invandringens negativa effekter. Därför har det i åratal i stället blivit snack om allsköns mångkulturellt gulli-gull. Det svenska politiska samtalet måste alltså sätta på logiskt sakliga fötter igen. Det blir inte enkelt. Men en ny svensk statsminister har här en verklig chans att göra något stort och viktigt för landet.

Torsten SandströmHelan och Halvan som mediepolitiker

Uncategorised Posted on sön, oktober 09, 2022 12:34:05

Vänsterns journalister är skiträdda för att en svensk regering ska styra upp SR och SVT. Vem som helst som delar deras vänsterns oro får bästa spaltutrymme. Idag har därför Helan och Halvan fåt plats i DN Debatt. Där skriver Sven Hagströmer och Björn Rosengren dagens epistel. Den förre är förvisso en god finansman. Men den senare är en ökänd politisk skojare, som suttit på så många politiska stolar att han betraktar sig själv som ett orakel. En inte ovanlig utveckling inom S-partiet.

Artikeln är ett fundamentalt magplask. Man väntar sig kritisk substans. Men den stannar i stort sett vid rubriken att ”det är hög tid att ta hoten public service på allvar”. Jaså? Jag hoppas verkligen en ny regering styr upp SR(SVT.

Själva huvudfrågan undviker däremot Helan och Halvan på samma vis som det övriga etablissemanget åt vänsterhållet. I min bloggar har den lyfts fram snar hundra gånger, tror jag. Den är: Det som SR/SVT misslyckats kapitalt med i åratal är att presentera en politiskt oberoende och saklig rapportering.

Orsaken till misslyckandet är flera. Den främsta är att granskningsnämndens kontrollsystem inte fungerar. Alltså bara enstaka punktvis kritik för att visa att nämnden finns. I övrigt fritt fram. Bristen på kontroll av de statsfinansierade medierna är en stöld från folket och en förolämpning mot demokratin!

En annan viktig orsak är att flertalet journalister – inom alla svenska medier ! – röstar rödgrönt. Hade de röstat blågult förstår alla att det blivit full fart åtminstone på Rosengren att reformera public service.

Den svenska demokratin vilar på att privata medier måste respekteras. Men bara för att den svenska staten valt att etablera SR och SVT som aktiebolag gäller inte samma princip. Alla vet ju att bolagen finansieras över skattsedeln. Och om du och jag ska betala – tvångsprenumerera – måste det förstås finnas garantier för att rapporteringen sker sakligt och oberoende. Sådana garantier saknas idag. Se följande blogg.

https://anti-pk-bloggen.se/?s=granskningsnämnden

Sverige är ett märkligt land med en enögd blick åt vänster. Helan och Halvan har under en livstid inte reagerat över att journalisterna på SR/SVT sprider vänsterns budskap via åtskilliga knep, som också diskuteras i mina bloggar. Att Helan inte hajat detta beror antagligen på bekvämhet i kombination med fullt fräs i affärslivet. Att Halvan är av banan beror ju på hans position inom den politiska klassen, där han vuxit upp och blivit försörjd (till sist genom att överlåta kvarlåtenskapen som minister till Kinnevik). Halvan inser förstås inte varför de åsikter som SR(SVT presenterar skulle vara samhällsskadliga. Ty han tycker att vänsterns budskap är sant. Och med budskapet har sossarna hållit kvar vid makten. Tills nu.

Torsten Sandström

I allmänna ordalag