Blog Image

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet. 

Stöd denna blogg!

MYCKET TACKSAM FÖR GÅVOR!

Bildresultat för swish

            1231429604

                eller

BIC/IBAN: HANDSESS / SE75 6000 0000 0003 2664 2811

Ett paradigmskifte bakåt hotar!

Uncategorised Posted on fre, juli 29, 2022 17:53:10

På Klimatupplysningen – forum för klimatrealisterna – skriver tekn dr Lars Thylén idag klokt om hur den traditionella synen på naturvetenskap hotas av den infernaliska klimatskräck som sprids av politiker och medier.

Med traditionell menar jag den hittillsvarande naturvetenskapen krav på rigorösa undersökningar och kritisk granskning, så att enbart teorier som kan testas mot  en mät- eller beskrivbar verklighet tas för vetenskapligt sanna. FN och IPCC:s teorier är inte sådana. De bygger enbart på hypoteser om lösa samband mellan uppvärmning och CO2. Varken relationens betydelse, omfattning eller bestämning i tiden är klarlagd. FN och IPCC:s teorier kan alltså inte tas för sanna, i naturvetenskaplig mening.

Vi ser alltså ett hot på bred front mot naturvetenskapen vid världens universitet. Det som sker är alltså något mycket allvarligt. År av felaktiga, riskabla och kostnadskrävade beslut av forskare och samhällsinstitutioner hotar alltså.

Förenklat kan man säga att naturvetenskapen står inför ett paradigmskifte, där hypoteser och trosföreställningar styr vad som anse som sant. Således ett skifte bort från hittillsvarande stenhårda krav, till mer eller mindre rimliga gissningar. Till utvecklingen hör att tusentals samhällsvetare blandat sig i leken. För svensk del är Johan Rockström ett exempel, en man som inte har en karriär som naturvetare bakom sig. Samhällsvetarnas tankar är mindre komplexa, varför politiker och journalister har det enklare att ta dem till sig.

Torsten Sandström

Please follow and like us:


Rösta bort sosseregeringen och C-partiet!

Uncategorised Posted on fre, juli 29, 2022 11:40:49

Det skrias om brist på anställda i försvaret. Samtidigt klipps hör och häpna militära anställningar där av på grund av ett lågt åldersstreck. Och snart måste försvaret utvidgas rejält på grund av NATO-inträdet. Det rör sig om en politisk härdsmälta.

Och varför? Jo den socialdemokratiska ledningen är tagen på sängen genom att oppositionen drivit fram en NATO-ansökan. Lika illa är att nationen under många år haft den vapenvägrande dalmasen som försvarsminister. Och bakom S-partiet ropar rader av vänsterväljare efter nedrustning och ventilerar fredsdrömmar, som man hoppas Putin ska inse är bra.

S-regeringen har under många år spelat korten helt fel. Man har försatt nationen i knipa. Och kan sedan – då de militära leden nästan tycks tomma -kan man inte ens låta duktiga anställda vara kvar i försvaret tills läget är under kontroll. Med andra ord saknar regeringen duglighet att hantera Sveriges intressen. Inte bara i försvarsfrågan utan även avseende rader av andra gamla strukturproblem, inom skola, boende, kriminalitet, vård, beskattning mm.

Därför måste sossarnas vänsterimperium brytas i höstens val. Och inte heller Centern ska tillåtas föra fram svensk vänsterpolitik. Jag hoppas därför att du jobbar hårt för denna sak och inte bara sitter och surar i väntan på ännu en sosseregering i september. Särskilt måste nationens kvinnor vägra att stödja C – sossarnas gamla allierade Bondeförbund. Lööf är inte någon liberal fé. Hon är en maktspelare på vänsterkanten som i grunden jobbar för lantbrukets frågor. Andra politiker kan sköta dessa uppgifter, som är betydelsefulla, men inte nationens viktigaste.

Torsten Sandström

Please follow and like us: