Heidi Avellan och bonnierägda Sydsvenskan hyllar socialdemokratins ledare Magdalena Andersson inför valet i september. På så vis kombineras vänsterism och feminism. Det påstås att Andersson ”älskar Sverige”. Ska det vara ett argument i en politisk valrörelse? Rena flummet! Tycker inte oppositionens politiker om vårt land? Men den person som på kort tid tvärvänt i flera frågor som sossarna misskött i åtta år sägs nu alltså älska Sverige. Det kan i och för sig vara ett feltryck, ty det som händer är att S-partiet som vanligt älskar makten.

Jag ser och hör liknade hyllningar från SR och SVT samt i SvD och DN. Hur ska den borgerliga oppositionen kunna segra i höstens val då nationens ledande medier samfällt hyllar feminism och vänsterpolitik? De medier som är tänkta att kontrollera politikerna hyllar den vänster som tycker och tänker som journalisterna själva gör. Att de statsstödda kanalerna propagerar för vänsterpolitik är givetvis oförenligt med den demokratiska statens principer. Men få kritiserar dagens svenska medier. Det anses nämligen ofint och odemokratiskt att gissla journalister som använder sin position för att driva personlig åsiktsförmedling. De tycks dessutom snart få ökade statliga bidrag för att bevara sossarnas maktställning.

Det är riktigt att jag själv agerar som opinionsbildare. Men jag gör det under min egen plattform, som dessutom relativt tydligt pekar ut min politiska hemvist. Gammelmediernas journalister politiserar däremot ständigt under falska flaggor om oberoende och saklighet.

Torsten Sandström

Please follow and like us: