Blog Image

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet. 

Stöd denna blogg!

MYCKET TACKSAM FÖR GÅVOR!

Bildresultat för swish

            1231429604

                eller

BIC/IBAN: HANDSESS / SE75 6000 0000 0003 2664 2811

Varning – sossarna är inte färdiga med Malmö

Uncategorised Posted on sön, juli 10, 2022 12:20:07

Det är oroväckande ord som S-ledaren i Malmö kommun – Stjernfelt Jammeh – förmedlar i en intervju i Sydsvenskan. Rubriken lyder:

Stjernfeldt Jammeh: ”Jag känner mig inte färdig med Malmö”

Nu planeras förmodligen nådastöten mot Malmö som redan har en ekonomi som till stor del är beroende av skattebetalarna i Stockholmsregionen. Nu räcker inte dessa bidrag, utan mer måste till. Det är märkligt att en stor stad som Malmö inte kan anpassa sin mun efter matsäcken. Tvärtom planerar kommunen ständigt för att leva över sina tillgångar.

Det finns tyvärr en logik. Malmö kommun är ett flaggskepp för den svenska socialdemokratin. Malmö är det befästa fattighuset. Man planerar stort för att visa vad sossar kan åstadkomma, för att sedan smita från notan och tvinga andra kommuners invånare betala. Samtidigt talar finansminister Damberg i SvD om att ”att det inte finns gratis luncher” i Sverige. Det är en stor lögn och Malmö kommun är ett skräckexempel på att låta andra stå för kommunens utgifter.

Det hade varit klädsamt om Malmö energiskt planerade för en lågbudget så att kostnader och skatteintäkter balanseras. Men, tvärtom planeras det för statliga bidrag till sossarnas egen storkommun. Stjernfeldt- Jammeh är uppenbarligen inte färdig med sitt slöseri ännu. Malmö är och förblir tyvärr en belastning för delar av svenska folket. Och i Malmö tycks et vara helt okej. Håll i hatten nu när Stjerfelt-Jammeh svingar en rak vänster…Sossarna älskar makten

Uncategorised Posted on sön, juli 10, 2022 11:39:46

Heidi Avellan och bonnierägda Sydsvenskan hyllar socialdemokratins ledare Magdalena Andersson inför valet i september. På så vis kombineras vänsterism och feminism. Det påstås att Andersson ”älskar Sverige”. Ska det vara ett argument i en politisk valrörelse? Rena flummet! Tycker inte oppositionens politiker om vårt land? Men den person som på kort tid tvärvänt i flera frågor som sossarna misskött i åtta år sägs nu alltså älska Sverige. Det kan i och för sig vara ett feltryck, ty det som händer är att S-partiet som vanligt älskar makten.

Jag ser och hör liknade hyllningar från SR och SVT samt i SvD och DN. Hur ska den borgerliga oppositionen kunna segra i höstens val då nationens ledande medier samfällt hyllar feminism och vänsterpolitik? De medier som är tänkta att kontrollera politikerna hyllar den vänster som tycker och tänker som journalisterna själva gör. Att de statsstödda kanalerna propagerar för vänsterpolitik är givetvis oförenligt med den demokratiska statens principer. Men få kritiserar dagens svenska medier. Det anses nämligen ofint och odemokratiskt att gissla journalister som använder sin position för att driva personlig åsiktsförmedling. De tycks dessutom snart få ökade statliga bidrag för att bevara sossarnas maktställning.

Det är riktigt att jag själv agerar som opinionsbildare. Men jag gör det under min egen plattform, som dessutom relativt tydligt pekar ut min politiska hemvist. Gammelmediernas journalister politiserar däremot ständigt under falska flaggor om oberoende och saklighet.

Torsten Sandström