Sveriges politik och medier är så förutsebara. Rena ankdammen! Ett avgörande från USA:s högsta domstol häromdagen får Centerpartiet och andra att propagera för en grundlagsfäst rätt till abort. Det räcker således inte med vanlig lag, såsom idag.

Som bekant har ett domstolsutslag från 1973 – Wade vs. Roe – nu tyvärr spelats över i USA:s Högsta domstol. Sverige fick 1974 moderna abortregler, som i grunden påminner om dagens. Dessförinnan hade svenska kvinnor ofta tvingats resa till Polen för att motverka oönskade graviditeter! I det katolska Polen är aborträtten idag trängd.

Men allt pekar på att den svenska rätten till abort inte alls är ifrågasatt. Inget alls pekar på att religiösa stämningar liknande dem i USA eller Polen är på väg hit. Men ändå vill således svenska feminister skära pipor i vassen inför hösten val.

I stället för att peka på den svenska nationens mångåriga och olösta politiska strukturproblem jobbar Centern för en svensk icke-fråga. Varför har inte de befintliga problemen städats under då Centern de facto varit med vid S-maktens bord under åtta år? Men nu vill man slänga in abortfrågan i grundlagen trots att den kräver flera detaljer och inte ens är hotad! Sverige lider redan av ett överflöd onödig lagstiftning, medan stora behov finns att röja upp i många gamla surdegar som socialdemokratins släpat in. Den svenska politiska eliten tycks ha kört fast i sossarnas betong. Det verkar som man är nöjd med rollen som evig opposition. Så funkar den politiska klassen. Det vi ser är bara lite abortsprattel inför höstens val.

Det är därför inte så underligt att Sverige blivit ett problemsamhälle. Ledande politiker förefaller ha satsat på att byta ut det svenska folket eller åtminstone späda ut det genom invandring. Det duger inte. Därför måste nya svenska politiker väljas . Jag hoppas läsarna minns att Annie Lööf för flera år sedan propagerade för lagstiftning om svenskt mångifte. Sådan är Centern, det parti som agerar vindflöjel. Rösta mot dem i höstens val, för sjutton bövlar

Torsten Sandström

Please follow and like us: