Beredskap för bondeoffer. Wikimedia.

Städning genom personal som saknar uppehållstillstånd är inte Magdalena Andersson enda piglösning. Nu vet vi att hon också skaffat sig en statssekreterare, Emma Lennartsson, med ett skamfilat förflutet. Det är nämligen samma person som räddade Lövfen från skandalen på Transportstyrelsen. Hon påstod då att hon inte hade informerat statsministern om skandalen och tog på sig ansvaret. Tro´´´ t den som vill. Löfven gjorde ett bondeoffer med tystnadslöfte kan man ana.

Men hon offrade sig egentligen inte. Hon agerade som en riktig partiarbetare ska. Ledningen har nämligen alltid rätt. Dessutom erhöll Lennartsson ett rejält avgångsvederlag på 1,3 miljoner (om hon handlat helt fel kunde hon ju avskedas). Och därefter ett välavlönat jobb på landstinget i Uppsala. Den politiska klassen ser som bekant om sina egna, särskilt de som offrar sig för att rädda den högste makthavaren.

Nu sker alltså något likande igen rörande Lennartsson. Som trogen och lojal sosse får hon tillbaks sitt gamla jobb i Regeringens kansli. På Lennartsson kan verkligen Magdalena Andersson lita. Som lydig sosse kommer hon än en gång att offra sig för statsministern om det behövs. Och knipa käft.

En foglig jycke lyder alltid sin matte. Sådan dam sådan hund. Men det är stor komik att Lennartsson nu ska ha ansvar för krisberedskapen inom statsrådsberedningen. Förvisso har hon visavi Löfven visat beredskap i kris.

Tydligare kan inte en utnämning motiveras i Åsa-Nisses hemland.

Torsten Sandström

Please follow and like us: