Som framgått är DN inte min favorittidning. Den är sannolikt Sveriges mest politisk korrekta organ. Rena katekesläsningen!

Men den urgamla spalten Namn och Nytt muntrar upp läsaren efter en i övrigt 100% förutsägbart dyster läsning i DN. Små vardagsroligheter. På så vis blir tidningens läsare – som skickar in muntrationerna – Bonnier flaggskeppets främsta behållning (läsvärde). Frågan är om DN:s journalister följer Namn och Nytt? Jag tror inte det. De är nämligen så upptagna med att – i sina tagelskjortor – lägga sig exakt mitt i åsiktskorridoren. Amen.