Den undre bilden och rubriken från en ledare i DN.

På bloggen har jag kritiserat fd S-ministern Eliassons kramande av Azar i Stockholm för en tid sedan. På bilden ovan fraterniserar gubbarna i Iran. En mångårig vänskap alltså. Det rör sig om en annan smittsam sjukdom än den som är aktuell idag.