Det är inte ofta jag fullt ut kan instämma med DN. Än mer sällan med tidningens syn på det som man vill kalla ”konst”. Men i detta fall godtar jag med glädje såväl bild som rubrik.

Exemplet visar att kombinationen av teknik, kompetens och kreativitet kan skapa något unikt. Det vill säga bilder och former som kräver eftertanke och långvarig träning. För mig är detta konst. Något behov finns inte av förklarande ord med politiska förnumstigheter.