EU-kommissionen meddelar nu att man ska lägga fram ett förslag för att ”eftersträva” det som kallas ”klimatneutralitet” till 2050. Än en gång plockas alltså dragspelet fram. Nu spelas klimatvalsen upp. Målet ligger 30 år i framtiden. Och medlen för att komma fram meddelas inte. Ordet ”eftersträva” är politikerna önskeuttryck. Ungefär som det svenska uttrycket nollvision. Jag befarar att vi kommer att få se hur EU kommer att plåga Europas företagare med meningslösa utsläppsrätter. Det gäller att få in stora pengar till Bryssel för att låta byråkratin expandera.

I syfte att vinna tid och popularitet presenterar EU.s ordförande idag förslaget tillsammans med Greta T. En ung tjej som inte har någon vetenskaplig tyngd. Inte ens gått ut grundskolan. Hon har enbart den aura som politiker och medier gett henne. Är inte denna komedi populism, så säg? En lekstuga i Bryssel! Men med tanke på hur mycket av folkens pengar som slösas är det egentligen fråga om en tragedi.

Samtidigt hånas alla forskare och andra som ännu inte anser att tillräckliga belägg lagts fram för att CO2 är orsaken till uppvärmningen. Realismen har helt sonika förts bort från diskussionen.

Jag tror jag har hamnat på fel planet!