Blog Image

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet. 

Stöd denna blogg!

MYCKET TACKSAM FÖR GÅVOR!

Bildresultat för swish

            1231429604

                eller

BIC/IBAN: HANDSESS / SE75 6000 0000 0003 2664 2811

Sveriges politiska situation i ett nötskal

Uncategorised Posted on lör, februari 29, 2020 18:08:16
Sydsvenskan sägs vara oberoende liberal. Hörde jag ett skratt?

Så här skriver en V-partist i Sydsvenskan. Mannen är riksdagsledamot och tillika ordförande i ett utskott. Han kommer från ett parti som aldrig visat intresse för att få inkomst och utgifter att gå ihop i någon offentlig verksamhet. Höj bara skatterna! Kloka personer brukar säga att det inte finns några gratisluncher. Men för personen som leder trafikutskottet finns det bara fria resor i kollektivtrafiken. Andra ska betala.DN kör aldrig med fake news!

Uncategorised Posted on lör, februari 29, 2020 17:43:42

”Varför är alla i Vasastan besatta av kroppen?”

 Hanna Hellquist skriver om rökförbud, rena tankar och hälsosamma val.

Sådan är rubriken till en text i DN:s nätversion. Författarinnan vill beskriva en besatthet av kontroll över kropp och hälsa. Det är möjligt att hon har rätt. Men det är knappast någon nyhet. Bara det vanliga identitetsköret som lärs ut på skrivarkurser landet runt.

Alltså ännu navelskådande krönika. Hon kanske inte själv är ansvarig för rubriken. Men måste ändå bära bördan för misstaget om hur målgruppen som beskrivs uppfattas. På DN gäller inte längre vanliga regler om kontroll av fakta. Tvärtom påminner profilen om Jockmocksjockes trosan-tjosan. Alltså ett försök att locka läsare till DN genom plattityder. Då blir det ofta grova fake news. I stil med ”alla i Vasastan”. Alla? Hundra procent med andra ord. Mer träffande vore kanske att peka ut de vänner som Hellqvist möter i Vasastan, dvs 30-åriga skådisar, ungdomar med skrivarambitioner och folk med kurser i genusteori i bagaget.

Någon invänder kanske att meningen var att dra till med skämt. Men inget i artikeln visar på skämtlynne. Dessutom ska tidningar, som inte har humor som huvudlinje, få frikort från kravet på faktakoll.

Ett ögonblick tänkte jag försöka svara och skämta till det genom att i bloggen använda rubriken ”DN kör alltid med fake news.” Men jag valde en ännu mer komisk rubrik. En rubrik som dessutom gör många läsare irriterade, dvs personer som tycker DN utvecklats till en bla(s)ka.SVT faller på eget grepp

Uncategorised Posted on lör, februari 29, 2020 09:44:06
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är fullsizeoutput_bdc.jpeg

SD:s initiativ i riksdagen att försöka kalla några representanter för SR/SVT har avvisats. Flertalet partier är förfärade och hissar röd PK-flagg. Alltså samtal med två bolag som finansieras med mellan 8-9 miljarder årligen från svenska folket anses för goda för att ens infinna sig och lyssna/svara. Såvitt jag förstår är det inte fråga om tryckfrihet eller yttrandefrihet, utan enbart en ovilja att över huvud taget svara på frågor om SR/SVT:s politiska oberoende. Som framgår av SvD:s rubriker ovan anses bara ett sammanträde som något avskyvärt.

Enligt den mening som jag framfört i många bloggar bryter SR/SVT systematiskt mot kravet på oberoende. Ett flagrant exempel var inhoppet i slutdebatten på SVT kvällen före riksdagsvalet 2018. Denna spektakulära tillrättavisning av Åkesson var förvisso av engångskaraktär. Men ett gott bevis på ett viktigt problem. Enligt min mening sker den massiva politiska vinklingen normalt på ett annat vis. Vanligtvis genom frågor till personer som antas svara på ett politiskt korrekt vis, dvs i allmänhet åt vänsterhållet. Genom valet av ämnen och intervjuoffer drivs således en kategorisk propaganda, vill jag påstå. Och då orden inte kommer från journalistens mun direkt anser ledningen att allt är bra. Det är det förstås inte.

Mediesveriges reaktion är alltså upprördhet. Man menar att journalisternas frihet beskurits genom SD aktion. Men Hallå! Blir det tryckfrihetskräkning om en Bonniertidnings ledning refuserar en artikel från en egen journalist och vill ändra i texten? Detta händer ganska ofta. Och ingen skriker om detta på nationell nivå. Mediernas ägare bestämmer i slutändan vad som publiceras.

Men många av landets journalister anser att friheten kränks om SD, som representant i riksdagen för 20% av folket, enbart vill samtala med SR/SVT:s ledning om hur de driver de företag som till 100 % finansieras av skattebetalarna med 8-9 miljarder per år. SR/SVT är i lag bundna att agera politiskt obundet. Sveriges journalister måste förstå att obunden politisk nyhetsförmedling faktiskt går före journalistens personliga åsiktsfrihet. Och om en egen politisk åsikt presenteras föreligger i princip en lagöverträdelse.

Okej, nu blir det inga frågor och svar i riksdagen. De heliga journalisterna behöver inte bikta sig. Men allt tyder ändå på att SR/SVT:s år är räknade. S-partiet har alltid gillat en journalistisk vänsterflygel, som från ytterkanten driver på hårt i partiets riktning. På så vis framstår partiet som mindre rött och kan enklare få skatterna höjda. Men statistik visar att den unge generationen alltmer struntar i statstelevisionen. Betalning av årlig avgift kommer på sikt att bli mer omdiskuterad. Och många svenskar tycker, liksom jag, dvs att journalisterna systematiskt fuskar med oberoendet. Och därför vill man inte betala.

Kloka chefer för SR/SVT borde därför ha sagt ja till SD:s invit nyligen. Om tvätten är ren finns det ingen anledning för SR/SVT att avstå från en redovisning. Därför talar mycket för att bolagen kommer att falla på eget grepp. De två företagen kommer med stor sannolikhet att i framtiden tvingas till stora eftergifter under galjen. Attityden att sätta de röda vänsternäsorna i luften kommer nog att straffa sig. Det hoppas åtminstone jag.

Torsten Sandström

2020-02-29

PS! Rubriken om att journalister ska ”straffas” är uppenbart vinklad. Det är inte kriminallagstiftning som efterfrågas. Däremot behövs en mycket tydligare intern och extern kontroll av programinslagens oberoende. Idag verkar inte ens interna samtal föras om problemet. SVT:s Stjärne har i intervjuer sagt att hon inte en tycker sig se några som helst vinklingsproblem. Ska det vara så svårt att förstå att en vänstervridning dagligen sker. Och att företagen är skyldiga att motverka den med anställningsavtalets påföljder. Men om ledningen är blir händer förstås inget. Men på sikt hotas sannerligen företagens existens.