Tänk vad ett litet ord på tre bokstäver kan betyda! DN:s val är självklart politiskt. En bild manas fram av en ungdomsrevolution som rullar in på CO2- mötet i Madrid genom ”tar” i rubriken. Många läsare sväljer sannolikt betet utan att tänka själva på vad fiskaren avser Alltså precis vad DN hoppas. Men inte har ungdomarna trängt sig in på mötet. Det har inviterats att tala och alltså getts plats. Förklaringen är att de hjälper FN att sprida det politiskt korrekta budskap, som organisationen vill bygga sin framtid kring (och som globalistnationer såsom Sverige hyllar utan att tveka).

Enligt min mening är det sorgligt att se hur en tidning, som officiellt kräver fakta av andra, vinklar sina ord så att de främjar den egna åsikten. Själv skulle DN antagligen välja ordet ”information” för det tidningen sysslar med. Mer korrekt är faktiskt ordet ”propagandakampanj”.

Please follow and like us: