I dessa tider av oändligt svenskt identitetssnack – Pride, hbtq, begravning av sameskelett, kravlöshet, påhittade psykiska sjukdomar osv – pågår allvarliga händelser hos vår granne på andra sidan semestersjön. Putin slår våldsamt ned demokratisk motstånd. Mot Putin agerar bland annat två jurister som hjältar för Rysslands frihet: Navalny och Sobol. De bevisar att det är möjligt att använda juridisk kompetens för samhällsnytta.

Därför måste mer intresse riktas mot världens politik än våra individuella känslor och kroppar. Vår enorma navelskådning är eländig, anser jag, även om det finns goda moment i den enskildes kamp för sitt liv och framtid.

Länge leve Navalny och Sobol. Så länge de överlever.

Torsten Sandström
2019-08-04


Två kompisar. Två hot mot en bättre värld. Putin är tyvärr jurist, vilket visar att juridiken inte är en autostrada mot befrielse.